Hoppa till innehållet

Information om ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda ingånget avtal med Svensk Adressändring utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag avtalet ingicks.

Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en tjänst som fullgjorts om du uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller. Vill du utöva ångerrätten ska du på ett klart och tydligt sätt meddela Adressändring ditt beslut att frånträda avtalet. Det kan du enklast göra genom att fylla i formuläret på Adressändrings webbplats. Adressändring kommer inom två vardagar via e-post att bekräfta mottagandet av ditt beslut om att utöva ångerrätten. Du kan också använda konsumentverkets ångerblankett och skicka den till
Svensk Adressändring AB
833 80 Strömsund

Oavsett vilket alternativ du väljer ska du alltid ange ditt namn, din geografiska adress och ditt kontrollnummer.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid måste du sända in ditt meddelande om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder avtalet kommer Adressändring att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Om du bett att tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Beloppet som du ska betala inkluderar en administrationsavgift motsvarande Adressändrings initiala uppstartskostnad.

Tillbaka

 

Laddar...