Hoppa till innehållet

Adressändring - eftersändning

Har du andra frågor? Kontakta vår Kundtjänst.

Inför beställning

Finns det några fall där vi inte kan göra vår adressändring på internet?
Hur många dagar i förväg måste vi göra vår adressändring?
Vilka uppgifter behövs vid adressändring?
Vad kostar eftersändning i samband med adressändring?
Vad händer med posten om vi inte beställer eftersändning?
Finns det någon post som inte omfattas av eftersändningen?
Finns det alternativ till postutdelning om kontoret stänger under semestern eller annan period?
Varför är eftersändning dyrare för företag än för privatpersoner?
Både jag och mitt företag flyttar, vad blir priset?
Vilka blir meddelade om den nya adressen?
Vilka måste vi själva meddela den nya adressen?
Vet även de lokala postoperatörerna om den nya adressen?
Kan vi anmäla namnändring genom Adressändring?
Vi är nystartade och har ingen frånadress, hur gör vi?
Varför kan jag bara registrera ett företag, när jag kan registrera åtta privatpersoner på en och samma anmälan?
Hur ser adressändrings kundvillkor ut?
Hur hanteras eftersändning från uppsagd postbox?

Om och kring beställning

Vad innebär arbetsställe respektive huvudkontor?
Vad spelar det för roll om det är ett arbetsställe eller huvudkontor?
Vad gäller för c/o-adressen?
Varför är det nödvändigt att ange telefonnummer?
Kan vi även uppge fakturaadress, förutom besöksadress och postadress?
Vad är belägenhetsadress/besöksadress?
Varför räcker inte betalning som bekräftelse?
Varför måste bekräftelsebrevet skickas till den gamla adressen?
Varför ska adressändring anmälas även hos Bolagsverket?

Inför beställning

Finns det några fall där vi inte kan göra vår adressändring på internet?

Ja, i följande fall hänvisar vi till vår Kundtjänst:

 • Företag och privatperson som ändrar från, respektive till, samma adress
 • När fler än ett företag ska ändra från, respektive till, samma adress
 • Företag med eget postnummer, så kallade storkundsnummer
 • Eftersändning till utlandet
  Till sidans topp

Hur många dagar i förväg måste vi göra vår adressändring?

Tjänsten kan tidigast starta fyra arbetsdagar efter beställning bekräftats av kund. Ha i åtanke att postgång och handläggning kan ta ytterligare några arbetsdagar i anspråk.
Till sidans topp

Vilka uppgifter behövs vid adressändring?

 • Företagets namn och eventuell benämning
 • Organisationsnummer
 • Om adressändringen gäller arbetsställe eller huvudkontor
 • Den nuvarande samt den nya postadressen
 • Eventuell c/o-adress
 • Den nya belägenhets-/besöksadressen
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inflyttningsdatum
 • Kontaktperson och dennes direkttelefonnummer
 • Eventuell eftersändning av posten samt datum när eftersändningen ska börja gälla
 • Uppgift om ungefärlig volym inkommande post per vecka
 • Godkännande genom företagets firmatecknare/ansvarig
  Till sidans topp

Vad kostar eftersändning i samband med adressändring?

Priset varier beroende på volymen inkommande post per vecka.
Se prislista.
Till sidans topp

Vad händer med posten om vi inte beställer eftersändning?

All post som är adresserad till den gamla adressen skickas tillbaka till avsändaren med information om att ni har ändrat adress, men utan information om den nya adressen. Post från exempelvis banker, energibolag, leverantörer, kunder och andra kontakter kommer att sändas tillbaka till avsändaren om ni inte själva meddelar dessa.
Till sidans topp

Finns det någon post som inte omfattas av eftersändningen?

Ja, följande försändelser omfattas inte:

 • Försändelser med uppgift "Får ej eftersändas" och liknande, returneras oftast till avsändaren.
 • Expressbrev. Eftersänds inte utan läggs i ordinarie postlåda.
 • Expresspaket. Finns inte mottagaren på angiven adress sänds försändelsen åter till avsändaren.
 • Paket.
  Paket som körs ut. Finns inte mottagaren på angiven adress vid utkörning sänds paketet åter till avsändaren.
  Paket som hämtas på serviceställe. Om paketet aviseras via brev eftersänds denna till kunden, för att ge kunden möjlighet att genom ombud hämta ut paketet. Paketet ligger normalt kvar på servicestället i 14 dagar innan retur.
 • Delgivningsförsändelser. Eftersänds ej till annan ort utan återsändes till avsändaren senast 4 dagar efter ankomstdatum.
 • Morgontidningar. Ni måste själv kontakta tidningen.
  Till sidans topp

Finns det alternativ till postutdelning om kontoret stänger under semestern eller annan period?

Ja, posten kan antingen lagras hos Posten och övriga postoperatörer och delas ut efter periodens slut eller så kan den tillfälligt eftersändas till annan adress under perioden.
Till sidans topp

Varför är eftersändning dyrare för företag än för privatpersoner?

Företag har större volym inkommande post som ska eftersändas samt en mer komplicerad anmälan där fler uppgifter måste registreras.
Till sidans topp

Både jag och mitt företag flyttar, vad blir priset?

Privatperson och företag som flyttar från samma adress till samma nya adress betalar avgift för företagets volym inklusive privatposten. Minsta avgift blir det pris som gäller för intervallet 10-49 försändelser per vecka. Anmälan görs hos vår Kundtjänst.
Till sidans topp

Vilka blir meddelade om den nya adressen?

Genom Skatteverket meddelas Transportstyrelsens bil- och körkortsregister, Lantmäteriet, Statistiska Centralbyråns företagsregister och skatteregistret. Om ni inte bekräftar beställningen annulleras den och inga uppgifter sprids.
Till sidans topp

Vilka måste vi själva meddela den nya adressen?

Bolagsverket samt kunder, leverantörer och andra kontakter.
Till sidans topp

Vet även de lokala postoperatörerna om den nya adressen?

De flesta postoperatörer informeras om den nya adressen – däribland Posten och Bring Citymail. På någon ort finns dock lokal postoperatör som inte har begärt att få information om adressändring. Kontakta dem för att vara säker på att även de vet den nya adressen, framförallt om ni har beställt eftersändning.
Till sidans topp

Kan vi anmäla namnändring genom Adressändring?

Nej, vid namnändring ska ni kontakta Bolagsverket.
Till sidans topp

Vi är nystartade och har ingen frånadress, hur gör vi?

Vid nystart är det inte aktuellt att anmäla den nya adressen till Adressändring. Ni registrerar företaget hos aktuell registreringsmyndighet.
Till sidans topp

Varför kan jag bara registrera ett företag, när jag kan registrera åtta privatpersoner på en och samma anmälan?

Av säkerhetsskäl lägger vi endast in ett företag per anmälan. Är det flera företag som flyttar från samma gamla adress till samma nya adress betalar man dock bara en avgift. Anmälan görs hos Kundtjänst.
Till sidans topp

Hur hanteras eftersändning från uppsagd postbox?

Företag som har sagt upp sin postbox kan beställa eftersänding från denna under 12 månader, därefter kan förlängning beställas enbart om företaget återigen hyr boxen.
Till sidans topp

Om och kring beställning

Vad innebär arbetsställe respektive huvudkontor?

Företag med flera arbetsställen har bara ett huvudkontor. Företag med endast ett arbetsställe är huvudkontor.
Till sidans topp

Vad spelar det för roll om det är ett arbetsställe eller huvudkontor?

Om ett arbetsställe felaktigt anges som huvudkontor kommer all post till företagets huvudkontor att börja komma till arbetsstället istället för till huvudkontoret.
Till sidans topp

Vad gäller för c/o-adressen?

C/o-adressen är inte obligatorisk, men ni behöver ange den om ert företagsnamn inte står på dörren/brevlådan.
Till sidans topp

Varför är det nödvändigt att ange telefonnumret?

Telefonnummer behövs av säkerhetsskäl samt om vi behöver komma i kontakt med er för att kontrollera eller komplettera någon uppgift.
Till sidans topp

Kan vi även uppge fakturaadress, förutom besöksadress och postadress?

Nej.
Till sidans topp

Vad är belägenhetsadress/besöksadress?

Här anger ni gatuadress om ni har box eller fack som postadress.
Till sidans topp

Varför räcker inte betalning som bekräftelse?

Vi behöver av säkerhetsskäl den underskrivna bekräftelsen för att beställningen ska gälla, enbart betalning räcker inte. Risken finns då att obehörig gör adressändring och därmed kommer åt er post.
Till sidans topp

Varför måste bekräftelsebrevet skickas till den gamla adressen?

För att minska risken att någon obehörig gör adressändring för er till en annan adress och därmed kan komma åt er post.
Till sidans topp

Varför ska adressändring anmälas även hos Bolagsverket?

Observera att samtliga företag som är registrerade hos Bolagsverket är skyldiga att anmäla adressändring även dit. Detta gäller bland annat följande företagsformer:

 • aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar
 • handelsbolag och kommanditbolag registrerade enskilda näringsidkare (enskilda firmor)
 • banker och försäkringsföretag
 • försäkringsförmedlare
 • utländska företags filialer
 • europabolag
 • europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Enskilda näringsidkare (så kallade enskilda firmor) är inte alltid registrerade hos Bolagsverket, men om de är det ska de också anmäla adressändring dit.
Till sidans topp

 

Laddar...