Hoppa till innehållet

Lagring av Post

Har du andra frågor? Kontakta vår Kundtjänst.

Inför beställning

Hur många dagar i förväg måste jag göra min beställning?
Vad kostar lagring av post?
Hur gör jag med betalningen av min beställning?
Kan jag få ungdoms- eller studentrabatt?
Gäller min beställning automatiskt alla i mitt hushåll?
Finns det någon post som inte omfattas av lagringen?
Vet även min lokala postoperatör om att jag vill lagra min post?
Vem får tillgång till mina uppgifter?
Hur ser Adressändrings kundvillkor ut?
Vad är internetbetalning?
Hur beställer jag lagring av post om jag har skyddad adress?

Om och kring beställning

Vad är det som gäller för c/o-adressen?
Är det nödvändigt att ange telefonnumret?
Varför måste jag ange e-post-adress?
Vad gör jag om jag istället vill få posten skickad till min tillfälliga adress?
Vilka banker kan jag använda för direktbetalning via internetbank?
Varför måste jag lämna personnummer på samtliga personer i beställningen?
Varför måste jag ange min nuvarande folkbokföringsadress som ordinarie adress?
Varför får jag felmeddelande efter att ha lämnat uppgifter om namn, personnummer och nuvarande adress?
Varför får jag inte min post dagen efter avslutad beställning?

Efter beställning

Hur gör jag om jag vill förlänga min beställning?
Hur gör jag om jag vill ändra eller rätta till något i min beställning?
Kan jag hämta ut lagrad post under lagringsperioden?
Kan jag hämta ut lagrad post mot fullmakt?
Varför kommer inte min lagrade post i rätt tid när lagringen upphör?

Inför beställning

Hur många dagar i förväg måste jag göra min beställning?

Minst fyra vardagar om adressändringen bekräftas i samband med beställning på webbplatsen. Snabbast går det om du loggar in med e-legitimation på webbplatsen.
Till sidans topp

Vad kostar lagring av post?

Beställer du via internet eller telefon är startavgiften 75 kronor, en avgift på 25 kronor per vecka tillkommer.
Till sidans topp

Hur gör jag med betalningen av min beställning?

Använd inbetalningskortet du får tillsammans med de förtryckta blanketterna. Betala inom 20 dagar. Du kan också betala och bekräfta din beställning direkt på webbplatsen. Din beställning genomförs då snabbare.
Till sidans topp

Kan jag få ungdoms- eller studentrabatt?

Är du under 26 år är priset 125 kr vid beställning via internet som gäller under tiden 15 maj - 30 september. Samma pris gäller under samma period vid beställning via internet för en (1) person, samt eventuella barn under 18 år, som väljer att direktbekräfta sin beställning med hjälp av Mecenat- eller Studentkortet.
Övrig tid gäller ordinarie pris.
Till sidans topp

Gäller min beställning automatiskt alla i mitt hushåll?

Nej, bara de personer du namnger i din beställning.
Till sidans topp

Finns det någon post som inte omfattas av lagringen?

Post med ditt namn och adress på lagras. Följande försändelser lagras inte:

  • Rekommenderade brev, brevpostförskott och värde. (Avin lagras men försändelsen sänds till serviceställe för uthämtning.)
  • Paket som körs ut. Finns inte mottagaren på angiven adress vid utkörning sänds paketet åter till avsändaren.
  • Paket som hämtas på serviceställe. Om paketet aviseras via brev/avi lagras denna avi. Paketet ligger normalt kvar på servicestället i 14 dagar innan retur.
  • Morgontidningar. Lagras inte, du måste själv kontakta tidningen för att komma överens om hur tidningen ska hanteras. 
  • Till sidans topp

Vet även min lokala postoperatör om att jag vill lagra min post?

De flesta postoperatörer informeras om din lagring - däribland Posten och Bring Citymail. På någon ort finns dock lokal postoperatör, som inte begärt att få information om adressändringar. Kontakta dem för att informera dem om att du vill ha din post lagrad.
Till sidans topp

Vem får tillgång till mina uppgifter?

Postoperatörer som delar ut post i det område där du bor och som är anslutna till Adressändring får dina uppgifter. Om du inte bekräftar din beställning – antingen direkt eller genom att skicka in undertecknade blanketter – annulleras din beställning och inga uppgifter sprids.
Till sidans topp

Vad är internetbetalning?

Direktbetalning via internetbank. Gäller som legitimation vid beställning av eftersändning och lagring.
Till sidans topp

 

Hur beställer jag lagring av post om jag har skyddad adress?

Lagring av post för personer med skyddad adress kan endast beställas på Posten Företagscenter.
Till sidans topp

Om och kring beställning

Vad är det som gäller för c/o-adressen?

C/o är en förkortning på begreppet ''care of'' som på svenska lämpligen översätts till ''ansvarar för'' eller ''ta hand om'' som i att ta hand om /ansvara för brevet.

C/o ska användas som adresseringsuppgift framför namnet och adressen på den som ska ansvara för/ta hand om en försändelse och se till att den når den avsedda adressaten, det vill säga när person A ska ta hand om posten för person B då person B av någon anledning inte har möjlighet att ta emot den själv. Det kan till exempel röra sig om situationer då en huvudmans post ska gå till dennes god man, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten för sina åldrande föräldrar. Den som ska ta hand om posten anses då vara den förmedlande mottagaren av försändelsen. I dessa fall ska försändelsen adresseras på detta sätt:

Huvudman Huvudmansson
c/o God M. Godmansson
Åvägen 33
123 45 Staden
Till sidans topp

Är det nödvändigt att ange telefonnumret?

Telefonnumret behövs av säkerhetsskäl samt om vi behöver komma i kontakt med dig för att kontrollera eller komplettera någon uppgift.
Till sidans topp

Varför måste jag ange e-postadress?

Det är nödvändigt för att du ska kunna få en omedelbar bekräftelse via e-post samt annan information från Adressändring. Din e-postadress kommer inte utan ditt medgivande att lämnas ut till någon annan än berörda postoperatörer. Skulle e-postbekräftelse utebli, kontakta vår kundtjänst för att kontrollera ärendet.
Till sidans topp

Vad gör jag om jag istället vill få posten skickad till min tillfälliga adress?

Då ska du beställa tillfällig eftersändning. Din adresserade post eftersänds då till den tillfälliga adress du uppger.
Till sidans topp

Vilka banker kan jag använda för direktbetalning via internetbank?

Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank
Till sidans topp

Varför måste man lämna personnummer på den person som gör beställningen?

Av säkerhetsskäl. För att minska risken att någon obehörig ändrar din adress.
Till sidans topp

Varför måste jag ange min nuvarande folkbokföringsadress som ordinarie adress?

Av säkerhetsskäl. För att minska risken att någon obehörig ändrar din adress.
Till sidans topp

Varför får jag felmeddelande efter att ha lämnat uppgifter om namn, personnummer och nuvarande adress?

Av säkerhetsskäl jämförs dessa uppgifter med motsvarande uppgifter i det statliga person- och adressregistret SPAR. Vid avvikelser kan vi inte släppa igenom en beställning. En vanlig felkälla är att man anger en annan adress än den man är folkbokförd på och en annan är att stavningen av namn eller gata skiljer sig åt.
Till sidans topp

Kan jag hämta ut lagrad post mot fullmakt?

Nej, det går inte att hämta ut lagrad post via fullmakt.
Till sidans topp

Varför får jag inte min post dagen efter avslutad beställning?

Får du inte posten dagen efter kan det bero på att den delas ut genom Bring Citymail. Bring Citymail har utdelning endast var tredje dag.
Till sidans topp

Efter beställning

Hur gör jag om jag vill förlänga min beställning?

Genom att kontakta vår Kundtjänst och uppge ditt kontrollnummer. Gör din förlängning senast 5 vardagar innan den ska påbörjas (2 vardagar vid internetbetalning). Då får du hemskickat ifyllda blanketter för undertecknande. Förlängningen gäller upp till 2 månader och kostar då lika mycket som en nybeställning.
Till sidans topp

Hur gör jag om jag vill ändra eller rätta till något i min beställning?

Ring Kundtjänst på 020-97 98 99 (vardagar 08–19) och uppge kontrollnumret, som finns på kontrollkopian du fått. Ringer du från utlandet eller mobiltelefon är telefonnumret 0771-97 98 99.
Till sidans topp

Kan jag hämta ut lagrad post under lagringsperioden?

Lagrade försändelser kan inte hämtas under lagringstiden.

Till sidans topp

Kan jag hämta ut lagrad post mot fullmakt?

Nej, det går inte att hämta ut lagrad post via fullmakt.
Till sidans topp

Varför kommer inte den lagrade posten tillbaka i rätt tid vid när lagringen upphör?

Detta kan bero på att posten lagrats även av Bring Citymail som har utdelning var tredje dag och delar ut posten vid närmaste utdelningstillfälle.
Till sidans topp

Laddar...