Hoppa till innehållet

Om Adressändring


Kundtjänst

Har du  frågor är du välkommen att kontakta Kundtjänst, 020-97 98 99 vardagar 08-19. Om du ringer från mobil eller utland 0771-97 98 99. Du kan också faxa på nummer 0670-100 80 eller skicka e-post.

Postadress till kundtjänst:
Svensk Adressändring AB
833 80  STRÖMSUND

Företagsfakta

Svensk Adressändring AB grundades 1994 och svarar för att adressändringar från privatpersoner och företag samlas in och kvalitetskontrolleras. Därefter levereras adressändringarna dagligen till Posten, Bring Citymail och ca 20 st andra postoperatörer samt till Skatteverket och Statistiska Centralbyrån.

Ägare och styrelse: Bolaget ägs av Posten (85%) och Bring Citymail (15%). I styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ingår representanter utsedda av Posten, Bring Citymail och övriga anslutna postoperatörer.

Organisationsnummer: 556476-3562

Antal kunder: Ca 1 miljon hushåll per år.

Flyttande hushåll: Ca 800.000 hushåll årligen.

Antal besök webbplatsen: Ca 2,5 miljoner per år.

Adress, huvudkontor (endast administration):
Svensk Adressändring AB
Drottninggatan 82
111 36 Stockholm

Telefon och fax, huvudkontor (endast administration): 010-437 10 00 resp
08-24 66 08.

Systerföretag

Genom AddressPoint AB (www.addresspoint.se) kan den flyttande informera om sin nya adress till företag och organisationer. Tjänsten är kostnadsfri för den flyttande.

Adressändring skickar information till

  • Anslutna postoperatörer får adressändringar dagligen
  • Skatteverket får dagligen anmälan för företags huvudkontor samt avlidna personer
  • Statistiska centralbyrån (SCB) får anmälan för företag och arbetsställen – dessa vidarebefordras till SCBs företagsregister

Dessutom får Skatteverket dagligen de flyttanmälningar som våra kunder skickar in via post. Skatteverket meddelar efter att flyttanmälan handlagts i sin tur Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kommunernas olika förvaltningar, Kriminalvården, Landstingens sjukvårdsförvaltningar, Lantmäteriet, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Statens personadressregister (SPAR), Statens Tjänstepensionsverk, Statistiska Centralbyrån, Svenska kyrkan, Totalförsvarets Pliktverk, Transportstyrelsen med bil-, körkorts- och felparkeringsregister och Valmyndigheten.

Säkerhet

Det är viktigt att endast behöriga personer ändrar sin adress. Olika åtgärder vidtas av Adressändring för att förhindra missbruk och bedrägerier. Av säkerhetsskäl avslöjas åtgärderna inte för utomstående.

Laddar...